O programie

Program promocji pełnego zdrowia

We wrześniu 2019 roku minie 30 lat od chwili założenia prywatnego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej w Ustroniu. Był to jeden z pierwszych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w kraju. Ośrodek specjalizuje się w szybkiej diagnostyce internistyczno-kardiologicznej, opiece kompleksowej i twórczej realizacji programu pełnego zdrowia.

Medycyna prewencyjna zajmuje się wczesnym rozpoznawaniem zagrożeń, które w przyszłości mogłyby ujawnić się w postaci chorób. Opieka kompleksowa obejmuje stan zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego pacjenta.

Istotą realizowanego w Ustroniu programu promocji zdrowia jest uświadomienie człowiekowi, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej kondycji psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej, jak po prostu nie utracić zdrowia. Równolegle do diagnostyki program ten jest realizowany poprzez uświadamianie i motywowanie każdego pacjenta do skorygowania swego stylu życia.

Oprócz diagnostyki i terapii prowadzone są szkolenia dla menadżerów, czyli ludzi, od których zależy powodzenie firmy. Będą one dotyczyły umiejętności kierowania zespołami ludzi, rozwiązywania problemów i sytuacji kryzysowych, a przede wszystkim panowania nad stresem, który może doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia.

Założycielami Ośrodka są Alina i Henryk Wiejowie. Dyrektorem jest dr Henryk Wieja. Za poradnictwo indywidualne i rodzinne, a także przygotowywany program szkoleń dla menadżerów odpowiada Alina Wieja.